Postup opráv

Postup pri opravách a servise práčok, umývačiek a sušičiek

 Realizujeme opravy a servis predovšetkým automatických práčok, umývačiek riadu a sušičiek v Bratislave a okolí:
 
  • Bratislava
  • Pezinok, Modra
  • Rovinka, Dunajská Lužná
  • Stupava, Rohožník, Zohor


Na základe telefonickej objednávky prídeme k Vám - zistiť závadu a obhliadnuť celkový stav Vašej automatickej práčky, umývačky riadu alebo sušičky. Následne Vás budeme informovať o zistenej príčine poruchy, celkovom stave spotrebiča a nami odhadovanej cene a náročnosti opravy.

Servis vykonávame priamo v byte zákazníka, resp. v prípade náročnejšej opravy v dôsledku vážnejšej poruchy, si spotrebič odvezieme do našich servisných priestorov.


Samotná oprava a servis

Samotnú opravu a servis vykonávame až na základe vzájomnej dohody so zákazníkom.

Platba prebieha priamo u zákazníka, v hotovosti. Neoddeliteľnou súčasťou je aj doklad o zaplatení, doklad o oprave a plynúcej záruke.

V prípadoch, ak je oprava automatickej práčky, umývačky, resp. sušičky z pohľadu zákazníka nerentabilná alebo ju zákazník z akéhokoľvek dôvodu odmietne, účtujeme si cestovné náklady a úkony súvisiace so samotným zistením závady.

Na nami dodané náhradné diely poskytujeme záruku 2 roky a na prácu 1 rok.


K nahláseniu poruchy spotrebiča, si prosím pripravte údaje z výrobného štítka - model výrobku a produktové číslo.

Ukážky - obrázky výrobných štítkov a údajov na nich:

 

 

 

 

 

 

Závadu spotrebiča môžete nahlásiť online tu:


Súhlas so spracovaním osobných údajov